Get Adobe Flash player

Nie dla GMO

„Ośmiel  się być mądrym.  Naśladuj naturę" S. Hahnemann
GMO /genetycznie modyfikowane organizmy/ a czasem  używa się też określenia organizm transgeniczny. Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska  jest następująca definicja GMO  cyt. „ ..organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym  materiał  genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania  lub  naturalnej rekombiracji… ".
Uważam, że Polska powinna być krajem wolnym od GMO /zakaz upraw, hodowli i  importu/, gdyż:
1/  nie  należy  ryzykować zdrowiem i życiem  ludzi,
2/  nie  należy ryzykować skażeniem środowiska,
3/ nie  można uzależniać  polskich rolników , przedsiębiorców  od dostawców licencjonowanych nasion i innych zezwoleń , koncesji, licencji   itd..,
4/  nie wolno ryzykować  powstaniem zagrożeń  ekologicznych, zdrowotnych i ekonomicznych,
5/ nie można zgodzić się na to, że zostaniemy pozbawieni możliwości wyboru żywności, co ma bezpośredni wpływ na nasze życie i zdrowie,
6/ nie można eksperymentować i  w przyrodzie  wprowadzać rewolucji, gdyż to może przynieść nieodwracalne skutki dla ludzi.

 

„Człowiek jest tym co je”
 
Nie można ulegać lobbingowi wielkich  koncernów  światowych w tym zakresie, które chcą zarabiać  na GMO. Oni mają pieniądze, ale to my mamy argumenty. Nie można  pozwalać, aby wielkie koncerny  zalewały nasz rynek żywnością  niewiadomego pochodzenia,  aby od  rolników  czy przedsiębiorców pobierały  opłaty za różne licencje. W tym sporze   o GMO  chodzi o sprawy bardzo ważne dla nas wszystkich  - o   nasze   zdrowie,  o życie na ziemi, o utrzymanie w  przyjaznym  stanie  środowiska naturalnego  a  przede wszystkim o pieniądze i niezależność  żywnościową.   
 
 W sprawie GMO prowadzone są różne badania, ale nie wiadomo czy i kiedy w ogóle zostaną opublikowane.  Jest wiele publikacji  /również w internecie/  na temat doświadczeń  prowadzonych na zwierzętach, gdzie karmienie ich GMO  wywoływało bardzo negatywne skutki dla ich zdrowia. Poczytajcie Państwo, zastanówcie się i sami decydujcie o swoim zdrowiu i życiu.   Zastanówcie się  Państwo także  gdy co kilka lat idziecie głosować i wrzucacie kartkę do urny?
 
„ Baczcie na słowa, lecz sądźcie po czynach „ W.Witos

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora