Get Adobe Flash player

Uważam , że na Podkarpaciu pilnie potrzeba

1/ Nowych miejsc pracy w przemyśle, agroturystyce,  turystyce,
2/ Budowy  drogi S 19  i S 74,  budowy obwodnic miast i niektórych wsi,
3/ Specjalnego programu rozwoju przemysłu rolno spożywczego a zwłaszcza małych rodzinnych firm, które będą produkować w oparciu o produkty rolne wytworzone na Podkarpaciu,
Uważam, że 90 % pożywienia powinno się spożywać z okolicy w której żyjemy. Potrzebna jest ustawa zezwalająca rolnikom na sprzedaż  przetworzonych produktów rolnych, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej a także  wprowadzenie „dopłat  unijnych" do małych gospodarstw w formie zryczałtowanej.   
Poza tym należy czynić sobie środowisko przyjazne wokół. Rodzice zawsze mnie uczyli, aby  korzystać z usług innych z najbliższej okolicy i wspierać  innych ludzi.  W ten sposób pomagamy sobie nawzajem i tworzymy przyjazne otoczenie. Czasem tak niewiele potrzeba, by żyć w przyjaznym otoczeniu  i  środowisku.
4/  Kształcenia większej liczby lekarzy na kierunku lekarskim na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. O utworzenie kierunku lekarskiego zabiegałam od kilku lat, a Sejmik przekazał nieruchomości i pieniądze.  Cieszę się, że już  Uniwersytet otrzymał zgodę - serdecznie gratuluję Panu Rektorowi i Władzom  Uniwersytetu. Lecz teraz  być może  czas zacząć  myśleć o stomatologii  i farmacji ?  Trzeba iść cały czas do przodu.
5/  Zbudowania ścieżek rowerowych,      
6/ Realizacji programu dla wykorzystania naturalnego bogactwa Podkarpacia którym są wody geotermalne, między innymi  poprzez budowę basenów, uzdrowisk geotermalnych, 
7/ Powstrzymania  emigracji zarobkowej zwłaszcza ludzi młodych, poprzez  prowadzenie polityki sprzyjającej tworzeniu nowych miejsc pracy i podejmowaniu działalności gospodarczej,
8/ Dostępu do internetu w całym województwie.
 
„Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra" Platon  ( 427 – 347 p.n.e)
 „ Warunkiem istnienia demokratycznego państwa jest wolność” Arystoteles ( 384-322 p.n.e ).

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora