Get Adobe Flash player

Wykształcenie , wiedza, doświadczenie

Z wykształcenia jestem prawnikiem. Doktorat z nauk prawnych uzyskałam na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.  Moim promotorem był wspaniały Profesor Jan Malarczyk. Pracuję jako notariusz w Kancelarii Notarialnej w Nisku. W 2006 roku zostałam wybrana radną Sejmiku Podkarpackiego i następnie jego Wiceprzewodniczącą. Byłam też Posłem na Sejm RP II kadencji. Pracowałam między innymi w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która  przygotowała obecnie obowiązującą konstytucję w Polsce.
Prowadzę wykłady na różnych uczelniach. Od wielu lat jestem związana z WSE i KUL Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli. Otrzymałam medal „zasłużony dla uczelni" przyznany przez Senat WSE za przyczynianie się do rozwoju dydaktycznego i naukowego uczelni. Jestem autorką wielu publikacji i dwóch książek.
 
Szanowni Państwo  - to dzięki współpracy z Mieszkańcami Podkarpacia a zwłaszcza   powiatów Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Kolbuszowa mogę pracować dla dobra publicznego w Sejmiku Podkarpackim. Dziękuję Wszystkim Państwu którzy doceniają moją pracę jako społecznika ale także jako notariusza, jako wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomicznej i KUL Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli. Zachowuję w serdecznej pamięci Wszystkich Państwa którzy mnie wspierali  i dobrze oceniali moją pracę jako Posła na Sejm RP. 
Często biorę udział w licznych uroczystościach, by wspólnie dzielić radość z okazji oddawanych dróg, mostów, szkół, parków, itd. Cieszę się z rozwoju naszych gmin. Serdecznie dziękuję Wszystkim Państwu za okazywane mi zaufanie w kolejnych wyborach. W pracy publicznej najważniejsi są dla mnie ludzie. Moim Kochanym Rodzicom  dziękuję za to, że nauczyli mnie by w życiu zdobywać wszystko własną uczciwą pracą i służyć pomocą innym ludziom. 
 
 „Tu na Podkarpaciu wspólnie budując nasze małe Ojczyzny, budujemy Polskę"
 

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora